Công bố thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN

04/10/2022 13:54

Đảng ủy Bộ GTVT thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN, hoạt động kể từ ngày 1/10.

Sáng nay (4/10), tại Cục Đường bộ VN, Đảng ủy Bộ GTVT đã triển khai quyết định thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đến dự lễ công bố quyết định.

Theo Quyết định số 199-QĐ/ĐU ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT quyết định lập Đảng bộ cơ sở Cục Đường bộ VN trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT. Đảng bộ Cục Đường bộ VN hoạt động kể từ ngày 1/10/2022, gồm 7 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở, 8 chi bộ trực thuộc và 917 đảng viên.

Công bố thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, việc lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN nhằm lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục, hoàn thành tốt nhiệm được giao

Cũng tại Quyết định 199, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ VN, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 18 đồng chí (18/25 đồng chí).

Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng được chỉ định giữ vị trí Bí thư Đảng ủy Cục, ông Vũ Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục.

Trước đó, Đảng ủy Bộ GTVT đã có Quyết định số 198a - QĐ/ĐU quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT từ ngày 1/10/2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ Đảng ủy Cục Đường bộ VN, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, triển khai Nghị định số 56/2002 của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ VN và Cục Đường cao tốc VN trên cơ sở tách ra từ Tổng cục Đường bộ VN. Hai cơ quan này chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10.

Việc thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN tương ứng với mô hình tổ chức hành chính cấp Cục để lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đường bộ VN.

“Đảng bộ Cục Đường bộ VN là đảng bộ lớn nhất trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Chắc chắn quá trình thay đổi tổ chức, sắp xếp nhân sự sẽ phát sinh các vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, kế thừa nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng cục trước đây, Đảng ủy Cục hiện nay cần tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, ổn định tinh thần các cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Trong giai đoạn trước mắt, lãnh chỉ đạo Cục Đường bộ VN khẩn trương triển khai các nội dung của Nghị định 56, sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp nhân lực để tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát...”, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nói và chúc toàn Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ VN hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công bố thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN 2

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trao Quyết định lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN cho Ban chấp hành Đảng bộ Cục

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ VN, ông Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT.

Ông Cường nhấn mạnh, qua 12 năm, mô hình hoạt động của Tổng cục Đường bộ VN đã mang lại nhiều hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ VN, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ GTVT giao, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Với mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động từ ngày 1/10, đến nay tất cả các hoạt động từ tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên Cục Đường bộ VN đã hoạt động bình hành.

Với công tác Đảng, Đảng ủy Cục Đường bộ VN đã banh hành các nghị quyết để kịp thời triển khai các nội dung chuyển đổi về tổ chức, nhân sự như nghị quyết về công tác cán bộ, nghị quyết về phương án sắp xếp các tổ chức đảng cơ sở...

“Đảng ủy Cục Đường bộ VN sẽ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục, xứng đáng với niềm tin được Đảng và nhân dân giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.”, Bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ VN Nguyễn Xuân Cường thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ cam kết.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Bộ GTVT đã triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ: Chi bộ Cục Đường cao tốc VN, Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, hoạt động từ 1/10/2022.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trao quyết định lập Chi bộ Cục Đường cao tốc VN cho chi ủy

Cùng đó, chỉ định ông Lê Kim Thành, Cục trưởng giữ vị trí Bí thư chi bộ Cục Đường cao tốc VN.

Với Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, chỉ định ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng giữ vị trí Bí thư chi bộ, ông Trần Ánh Dương, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

Công bố thành lập Đảng bộ Cục Đường bộ VN 4

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trao quyết định lập Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường cho chi ủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt chi ủy, các bí thư chi bộ hứa sẽ đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, lãnh chỉ đạo các cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác Đảng.

Kỳ Nam