Công bố tuyến hàng hải và phân luồng trong lãnh hải Việt Nam

08/02/2018 09:52

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2018, thay thế Nghị định số 146/2013.

công bố tuyến hàng hải và phân luồng trong lãnh hải việt nam

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, nhằm phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2018, thay thế Nghị định số 146/2013. 

L.C