Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và đại diện Cảng vụ Trường Sa

15/11/2014 14:12

Sáng 15/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng hải VN  tổ chức lễ Công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa.