Công chức Hà Nội phải xin lỗi nếu để người dân chờ đợi

23/03/2017 18:58

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cán bộ, công chức phải xin lỗi người dân nếu để dân phải chờ đợi.

Công chức Hà Nội phải xin lỗi nếu để người dân chờ đợi 1

Hà Nội yêu cầu các cán bộ công chức phải thay đổi tư duy và lề lối làm việc - Ảnh minh hoạ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố. 

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền.

Thành phố cũng yêu cầu đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong. Theo đó, cán bộ công chức Hà Nội sẽ phải xin lỗi người dân nếu để dân phải chờ đợi.

Thành phố đề nghị động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch.

Là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch này, Sở Nội vụ Hà Nội được giao tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND thành phố.

Xem thêm Video:

Anh Thư