Chủ Nhật, 26/01/2020 00:55:24 Hotline: 0901 514 799

Công chức làm việc từ 8h30: Chỉ áp dụng tại cơ quan TƯ và đô thị lớn

17/05/2019 19:59

Phương án thay đổi giờ làm việc chỉ được đề xuất đối với cán bộ công chức tại cơ quan Nhà nước cấp TƯ và các đô thị lớn.

Keyword đầu tiên có dấu
Phương án thay đổi giờ làm việc chỉ được đề xuất đối với cán bộ công chức tại cơ quan Nhà nước cấp TƯ và các đô thị lớn

Ngày 17/5, Bộ LĐTB&XH đã gửi lại dự thảo Tờ trình Chính phủ về Bộ luật Lao động sửa đổi. Theo đó, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, quy định thời gian làm việc của cán bộ công chức đã được điều chỉnh trong dự thảo lần này.

Cụ thể, trong phương án 1, thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định:

Đối với cơ quan Nhà nước T.Ư và các đô thị lớn là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Đối với cơ quan Nhà nước ở địa phương thì thống nhất theo giờ làm việc mùa Hè và mùa Đông theo điều kiện địa lý.

Trong tờ trình trước đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất: thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bắt đầu từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút.

Đối với phương án 2, Bộ LĐTB&XH vẫn giữ nguyên như đã công bố. Cụ thể: giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính.

Hoàng Ngân