Công dân được dự thính phiên họp công khai của Quốc hội

15/11/2022 09:54

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) với nhiều điểm mới.

Bỏ quy định đại biểu Quốc hội nhận được thông tin xấu, độc phải báo cáo

Sáng 15/11, với 466/468 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Công dân được dự thính phiên họp công khai của Quốc hội 1

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Trước đó, khi thảo luận về nội dung này, một số vị đại biểu đã đề nghị bỏ quy định trường hợp đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhận được thông tin xấu, độc về những nội dung đang được xem xét, quyết định tại kỳ họp thì có trách nhiệm thông báo với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội.

Liên quan đến nội dung này, báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, quy định về trình tự xử lý thông tin xấu, độc mà ĐBQH nhận được trong kỳ họp đã được bỏ vì không có đặc thù cần quy định trình tự xử lý riêng. Vấn đề này (nếu có) sẽ được xử lý như đối với thông tin xấu, độc nói chung.

Nghị quyết nêu rõ, kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số ĐBQH yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trừ nội dung định kỳ trình Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Nội quy cũng yêu cầu ĐBQH có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Quốc hội, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp Quốc hội.

Công dân được dự thính phiên họp công khai của Quốc hội 2

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội

Nghị quyết quy định Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.

Về hình thức tiến hành kỳ họp, phiên họp của kỳ họp Quốc hội, Quốc hội họp trực tiếp và căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức kỳ họp Quốc hội theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến.

Tuy nhiên, các phiên họp kín, phiên biểu quyết bằng bỏ phiếu kín phải được tiến hành theo hình thức họp trực tiếp.

Siết chặt quy định gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ và bảo đảm thời hạn gửi tài liệu kỳ họp đến ĐBQH để có đủ thời gian nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng.

Có ý kiến đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với việc chậm gửi tài liệu đến ĐBQH; quy định việc gửi tài liệu chậm là nội dung để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc gửi tài liệu đến ĐBQH nhằm bảo đảm đúng thời gian quy định. Văn phòng Quốc hội cũng thường xuyên đôn đốc việc gửi tài liệu.

Đồng thời, từ kỳ họp này đã thực hiện công bố công khai danh sách các cơ quan chậm gửi tài liệu đến ĐBQH. Đây cũng là một trong những cơ sở để Quốc hội xem xét, đánh giá việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Cũng theo ông Tùng, có ý kiến cho rằng thời gian phát biểu 7 phút của đại biểu là ngắn; ý kiến khác đề nghị giảm thời gian phát biểu của đại biểu. Giải trình vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định về thời gian phát biểu, tranh luận của ĐBQH là kế thừa quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành.

Đồng thời, nội quy hóa những giải pháp đổi mới có hiệu quả trong thời gian qua nhằm tạo điều kiện cho ĐBQH chủ động trong việc chuẩn bị nội dung và trình bày được đầy đủ ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2023.

Cũng trong sáng cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 470 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 94,38%.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội xem xét, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho một đơn vị cấp huyện. Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột đối với phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Yến Chi - Phùng Tuệ An