Công dân ra vào Hải Phòng không cần xin xác nhận của UBND cấp xã, phường

07/02/2021 09:38

Các công dân ra vào thành phố Hải Phòng không cần phải xin giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn...

Công dân ra vào Hải Phòng không cần xin xác nhận của UBND cấp xã, phường 1

Người dân ra vào TP Hải Phòng sẽ không cần phải xin giấy xác nhận nơi cư trú

Theo đó, sáng 7/2, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản số 859 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng chống dịch Covid-19.

Công văn gửi các sở ngành thành phố, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể trên địa bàn nêu rõ: Ngày 5/2/2021, UBND TP ban hành thông báo số 58 chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Để phù hợp với tình hình thực tế, UBND thành phố điều chỉnh bổ sung một số nội dung cụ thể: Đối với công dân ra, vào thành phố không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã; thực hiện khai báo y tế tại các chốt ra vào thành phố (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố); khai báo y tế tại các tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố.

Người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, Hải Phòng ban hành thông báo số 58 về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có nội dung từ 12h ngày 6/2, người dân ra vào thành phố phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Việc xin giấy xác nhận đã tạo áp lực lớn đối với người dân, gây khó khăn trong việc xin giấy xác nhận với một số trường hợp nhất định và không đảm bảo công tác phòng chống dịch, gây tụ tập đông người.

Ngay sau khi kiểm tra, nhận ý kiến phản hồi của nhân dân, Hải Phòng đã hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bảo Nguyên