Công đoàn đặt chỉ tiêu phát triển mới 6.000 đoàn viên

15/06/2018 06:20

Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn GTVT VN đã thực hiện nhiều chương trình, nội dung để thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên...

Keyword đầu tiên có dấu

Đoàn viên Bộ GTVT hiến máu vì nạn nhân TNGT

Kết quả, sau 5 năm triển khai, công tác phát triển đoàn viên, quản lý và phát thẻ đảng viên, xây dựng công đoàn cơ sở được quan tâm đúng mức, do vậy số lượng, chất lượng công đoàn cơ sở ổn định và đạt kết quả cao. Đã kết nạp mới hơn 12.000 đoàn viên, hơn 6.100 đoàn viên được phát thẻ đoàn viên công đoàn, 62 công đoàn cơ sở được thành lập mới. Tính đến 30/11/2017, trong toàn ngành có 68.507 đoàn viên và 592 công đoàn cơ sở, tỷ lệ đoàn viên/CNVC-LĐ luôn ở mức cao, bình quân trên 95%.

Nhìn chung giai đoạn này, tổng số công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên luôn đạt tỷ lệ cao (từ trên 75%), tỷ lệ công đoàn cơ sở loại yếu kém luôn dưới 1%. Bình quân hàng năm có trên 80% công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và trên 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, giai đoạn 2018-2023, Công đoàn GTVT VN phấn đấu kết nạp mới 6.000 đoàn viên; 100% đơn vị, doanh nghiệp khi đủ điều kiện đều được thành lập tổ chức công đoàn. Phấn đấu đạt 75% trở lên công đoàn cơ sở vững mạnh. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt trên 90% trở lên trong tổng số CNVCLĐ toàn ngành. Riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần 100% số đơn vị có tổ chức công đoàn, tỷ lệ đoàn viên đạt trên 80%.

Cũng trong nhiệm kỳ này, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở có quy chế hoạt động ban chấp hành, trên 90% có quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp. 100% cán bộ công đoàn cơ sở mới tham gia lần đầu được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong năm đầu nhiệm kỳ.

Kỳ Nam