Công đoàn GTVT Việt Nam thành lập năm nào?

15/10/2014 15:15

Giữa lúc cuộc chiến tranh ác liệt phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ ngày càng ác liệt, nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo sản xuất và chiến đấu, ngày 30/9/1966, Ban chấp hành T.Ư Đảng...

Ngày 18/11/1966, Tổng Công đoàn Việt Nam đã ra Quyết định số 669/QN về việc thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam. Từ đó, Công đoàn GTVT VN là một tổ chức thống nhất bao gồm: Công đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, các tổng công ty, công ty, các đơn vị trực thuộc, Công đoàn GTVT các địa phương.

Ngay sau đó các Công đoàn ngành GTVT, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố cũng được thành lập, tạo sự thống nhất của một tổ chức công đoàn ngành nghề trong cả nước.

Toàn Ngành lúc đó có 112.000 đoàn viên công đoàn thuộc 250 công đoàn cơ sở. Ban chấp hành Công đoàn GTVT lâm thời có 16 đồng chí do đồng chí Hồ Sĩ Ngợi - Ủy viên Ban thư ký Tổng Công đoàn trực tiếp làm chủ tịch.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng chục vạn CNVC ngành GTVT đã liên tục thi đua lao động sản xuất, cùng với các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong đảm bảo giao thông thông suốt, tổ chức vận tải, phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Với tinh thần: Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm; mở đường mà tiến, đánh địch mà đi, với quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, tổ chức Công đoàn toàn Ngành đã liên tục vận động CNVC thi đua lao động sản xuất, khôi phục nền kinh tế, đất nước sau chiến tranh, xây dựng đường sắt Thống Nhất, tổ chức vận tải phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và sự đi lại của nhân dân.

Ngọc Lê