Công đoàn PV GAS: Đơn vị xuất sắc năm 2016

19/01/2017 12:58

Công đoàn PV GAS là chỗ dựa đáng tin cậy của NLĐ; đoàn kết, trí tuệ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức.

PV