Công đoàn tự đổi mới, khẳng định vai trò thủ lĩnh của NLĐ

01/01/2017 18:05

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam trao đổi với Báo Giao thông xung quanh vấn đề này.

Thanh Thúy (Thực hiện)