Công khai "danh sách đen" cơ sở chậm xử lý ô nhiễm môi trường

18/09/2014 08:41

"Các địa phương tập trung rà soát, thống kê và công bố công khai "danh sách đen" các cơ sở gây ô nhiễm đã chậm giải quyết để có biện pháp xử lý, xử phạt cụ thể theo thời gian chậm trễ...

TIN LIÊN QUAN

Công khai

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các DN gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Chẳng hạn như trường hợp Nhà máy Mía đường Cà Mau và ở Trà Vinh nằm trong nhóm cơ sở gây ô nhiễm phải xử lý trước tháng 7/2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cần kiên quyết xử lý đối với hai trường hợp này, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”. 


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1788/2013/QĐ-TTg xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Minh Thành