Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của DN hàng hải

22/03/2016 17:55

Cục Hàng hải VN yêu cầu các đơn vị công khai đường dây nóng để nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của DN.

công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của dn hàng hải
Các đơn vị quản lý nhà nước về Hàng hải phải công khai số điện thoại đường dây nóng và bố trí người trực 24/24h

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang, các đơn vị trực thuộc Cục phải công khai số điện thoại đường dây nóng lên Trang thông tin điện tử, nơi tiếp công dân và nơi giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; Phân công người có trách nhiệm trực đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận tất cả các thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; Các cảng vụ Hàng hải thông báo bằng văn bản số điện thoại đường dây nóng nói trên đến các doanh nghiệp hoạt động hàng hải tại khu vực quản lý và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thanh tra Cục Hàng hải VN cho biết, toàn bộ 31 đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải VN phải triển khai, gồm: Văn phòng Cục, 2 Chi cục Hàng hải tại Hải Phòng và TP.HCM, 24 Cảng vụ Hàng hải, 2 Trường cao đẳng Hàng hải, Trung tâm Thông tin an ninh Hàng hải và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN.

Phương Anh