Công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng

06/08/2014 15:17

Sáng nay (6/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Sáng nay (6/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiếp – Vụ trưởng Vụ 6, Ban Nội chính Trung ương đã thông báo Kế hoạch Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng và chống tham nhũng tại Bộ GTVT. Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra kéo dài đến cuối tháng 11 năm nay.

Đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra các nội dung theo Đề cương kế hoạch số 89-KH/BCĐTW ngày 12/7/2014 của Ban Chỉ đạo; Đánh giá đầy đủ, chi tiết kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm toán nhất là xử lý kinh tế, thu hồi tài sản, xử lý đối với tập thể, các nhân sai phạm; Việc công khai, minh bạch  trong quản lý đầu tư xây dựng, công tác tài chính, công tác cán bộ. Ngoài ra, tại các buổi làm việc chính thức, Trưởng đoàn công tác sẽ đề cập thêm một số nội dung về phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành GTVT.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, thông qua kiểm tra, đôn đốc đoàn thanh tra sẽ nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và vi phạm nếu có, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra vi phạm; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, tập thể, cá nhân thực hiện tốt, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hưỡng cũng như biện pháp khắc phục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT. Thời gian qua, Bộ đã ban hành nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó thực hiện nhiều biện pháp công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng; Xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tại Bộ GTVT.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, đầu năm 2013, Bộ GTVT đã phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT”. Đây là bước chỉ đạo có tính đột phá, tạo sức mạnh đồng bộ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Bộ GTVT cũng đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tham nhũng. Đưa vào hoạt động phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT (tPublic)” để tập hợp, phân tích thông tin, giám sát phòng, chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, Bộ GTVT thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công nhân viên. Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tập trung một số nội dung có nguy cơ phát sinh như công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn sự nghiệp, mua sắm tài sản công, quản lý hoạt động xe khách, xe tải, đào tạo lái xe, đăng kiểm...

Thiện Anh