Công khai, minh bạch để phòng, chống tham nhũng

07/08/2014 13:28

Hôm qua (6/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, thông qua kiểm tra, đôn đốc đoàn thanh tra sẽ nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và vi phạm (nếu có), nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra vi phạm; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, tập thể, cá nhân thực hiện tốt, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng cũng như biện pháp khắc phục.


Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT. Thời gian qua, Bộ đã ban hành nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều biện pháp công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng; Xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tại Bộ GTVT.

Thiện Anh