Công khai tên, số điện thoại của CSGT tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký xe

28/06/2019 12:08

Lần đầu tiên Bộ Công an đề xuất quy định CSGT làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm, đăng ký xe phải công khai tên, cấp bậc chức vụ, số điện thoại.

Công khai tên, số điện thoại của CSGT tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký xe 1
CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa

Ngày 28/6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng hai tháng.

Cụ thể, lần đầu tiên Bộ Công an đề xuất cảnh sát phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ. Cảnh sát cũng phải công khai tuyến đường, địa bàn, những phương tiện và lỗi sẽ bị kiểm soát, xử lý.

Còn theo quy định hiện hành có hiệu lực từ năm 2009, cảnh sát chỉ phải công khai tên đơn vị (cục, phòng, đội, trạm), trụ sở, số điện thoại của Thủ trưởng, trực ban, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cảnh sát phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ công an nhân dân); các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính...

Đối với công tác đăng ký, cấp biển số xe, phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đăng ký, cấp biển số xe (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ Công an nhân dân);

Công khai tên, địa chỉ, sơ đồ nơi làm việc, lịch làm việc, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan Công an có nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe; Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký, cấp biển số xe; Lệ phí đăng ký xe.

Nhân dân được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân...

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan công an; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan công an; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Panô, áp phích; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật; Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan công an có trách nhiệm công khai theo quy định.

Nếu được thông qua, Thông tư này sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và thay thế Thông tư đã ban hành cách đây 10 năm.

T.Dũng