Công nghệ đào hầm TBM tiên tiến thế nào?

26/09/2016 10:50

Thiết bị đào hầm TBM 390E tiên tiến trên thế giới sắp tới sẽ thi công hầm tại Dự án mở rộng Nhà máy...

Nguyễn Hằng (Thực hiện)