Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh bị phạt nặng do vi phạm bảo vệ môi trường

18/07/2022 12:18

Ngoài phạt tiền, tỉnh Trà Vinh cũng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả, lập thủ tục về bảo vệ môi trường…

Ngày 18/7, nguồn tin từ UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh về hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.

Số tiền phạt là 350 triệu đồng, áp dụng điểm d, khoản 4, Điều 11 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh là đơn vị cấp nước máy chủ yếu cho người dân trong tỉnh; được xây dựng và đi vào hoạt động năm 1998 với công suất là 18.000 m3/ngày đêm. Năm 2020, do nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân, Công ty đã nâng công suất hoạt động lên 28.000 m3/ngày đêm.

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, dự án của Công ty thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt, cấp phép theo quy định.

Trong 2 ngày 15/3 và 13/5/2022, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nước TP Trà Vinh.

Qua đó, xác định, dự án của Công ty đã đi vào hoạt động nhưng không lập thủ tục về bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý Công ty theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh có biện pháp khắc phục hậu quả; buộc doanh nghiệp phải lập thủ tục về bảo vệ môi trường cho dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trần Lưu