Công ty nhà Cường đô-la đang "chôn chân" hơn 4.000 tỷ đồng

13/04/2015 20:28

Tình trạng ế ẩm, khiến cho gia đình Cường đô-la phải ôm đống tiền tồn kho lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.

công ty nhà cường đô-la đang "chôn chân" hơn 4.000 tỷ đồng
Gia đình Cường đô-la phải ôm đống tiền tồn kho lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Quốc Cường - Gia Lai (QCGL), mặc dù lợi nhuận của QCGL đã tăng đột biến trong quý cuối cùng của năm 2014, giúp cho lợi nhuận kết thúc cả năm đạt 55,9 tỷ đồng, gấp 9 lần năm trước, tuy nhiên hàng loạt dự án của công ty này vẫn đắp chiếu.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31.12.2014, QCGL đang tồn kho bất động sản lên đến 4.044 tỉ đồng, chiếm 99% tổng số hàng tồn kho của QCGL.

Số bất động sản dở dang đang bị tồn kho này tập trung ở các dự án như: Dự án khu dân cư Phước Kiển; Dự án khu dân cư 6B; Dự án chung cư QCGL II; Dự án chung cư Giai Việt...

Trong số đó, dự án khu dân cư Phước Kiển là dự án lớn nhất của QCGL, trị giá 2.983 tỉ đồng. Tiếp theo là dự án chung cư QCGL II trị giá gần 420 tỉ đồng. Các dự án khác như khu dân cư 6B trị giá hơn 189 tỉ đồng; dự án Hiệp Phú trị giá 167,9 tỉ đồng; Dự án khu dân cư Trung Nghĩa trị giá 154,7 tỉ đồng...

Ngoài ra, QCGL còn đầu tư dài hạn vào một số dự án khác như Dự án Đa Phước, Dự án Lương Đình Của, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia và Dự án Đà Nẵng. Tổng số tiền đầu tư dài hạn của QCGL năm 2014 đạt 188,4 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của QCGL, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2014 của QCGL đạt 523,5 tỉ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 915,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,9 tỉ đồng.

Nguyễn Việt Dũng