Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tuyển dụng

17/07/2020 09:02

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội cụ thể như sau:

1. Tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai tác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông
- Số lượng, vị trí dự tuyển: Nhu cầu tuyển dụng bổ sung 94 nhân sự vận hành với 33 chức danh thuộc các bộ phận, đơn vị để thực hiện công tác vận hành thử tuyến Đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông dự kiến trong tháng 8,9/2020.
- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 - 10/8/2020 (Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00 - 16h30, trừ chiều thứ 7, ngày Chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Số 8 Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Dự kiến thời gian thi tuyển: Trong tháng 8/2020.
- Các thông tin chi tiết: Điều kiện đăng ký dự tuyển; Số lượng, tiêu chuẩn vị trí đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Hình thức tuyển dụng; Chế độ chính sách đối với người trúng tuyển… tại Thông báo số 100/TB-ĐSHN ngày 08/07/2020 được đăng tải trên website http://hanoimetro.net.vn/

2. Tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác ĐSĐT. Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, giai đoạn 1 (đoạn trên cao)
- Số lượng, vị trí dự tuyển: Nhu cầu tuyển dụng 447 nhân sự với 89 vị trí chức danh thuộc các bộ phận, đơn vị để cử đi đào tạo cơ bản nghề vận hành, khai thác tuyến Đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).
- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 - 10/9/2020 (Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00 - 16h30, trừ chiều thứ 7, ngày Chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Số 8 Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Dự kiến thời gian thi tuyển: Trong tháng 9/2020.
- Các thông tin chi tiết: Điều kiện đăng ký dự tuyển; Số lượng, tiêu chuẩn vị trí đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Hình thức tuyển dụng; Chế độ chính sách đối với người trúng tuyển cử đi đào tạo… tại Thông báo số 99/TB-ĐSHN ngày 07/07/2020 được đăng tải trên website http://hanoimetro.net.vn/

Lưu ý: Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Công ty không có trách nhiệm giải thích lý do và không trả lại hồ sơ khi nhân sự không trúng tuyển.

.