Thành phố New York: Quảng trường Thời đại nơi mỗi ngày có khoảng 380.000 người đi bộ qua cũng có khoảnh khắc vắng lặng như thế này vì COVID-19.
Thành phố New York: Quảng trường Thời đại nơi mỗi ngày có khoảng 380.000 người đi bộ qua cũng có khoảnh khắc vắng lặng như thế này vì COVID-19.
Hàn Ly (Theo cntraveler)