Định kỳ hàng tuần tiến hành phun khử khuẩn luồng tuyến di chuyển của khách, quầy thủ tục, lối đi kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay, cầu ống lồng; toàn bộ khu vực nội địa đến/ nội địa đi; Tăng cường vệ sinh toàn bộ các bề mặt tiếp xúc mà hành khách thường chạm đến tại các khu vực của nhà ga hành khách. Trong ảnh, ghế ngồi trong phòng chờ ra tàu bay được dán decal giãn cách
Định kỳ hàng tuần tiến hành phun khử khuẩn luồng tuyến di chuyển của khách, quầy thủ tục, lối đi kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay, cầu ống lồng; toàn bộ khu vực nội địa đến/ nội địa đi; Tăng cường vệ sinh toàn bộ các bề mặt tiếp xúc mà hành khách thường chạm đến tại các khu vực của nhà ga hành khách. Trong ảnh, ghế ngồi trong phòng chờ ra tàu bay được dán decal giãn cách
Thanh Bình