100% hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài được yêu cầu đeo khẩu trang và chỉ được mở ra khi lực lượng chức năng làm thủ tục kiểm tra an ninh. Cứ 30 phút một lần, qua hệ thống phát thanh tại nhà ga, Cảng lặp lại bản tin nhắc nhở hành khách. Thêm vào đó, lực lượng An ninh cơ động, An ninh trật tự nhà ga thường xuyên giám sát, kiểm tra và nhắc nhở hành khách tại các khu vực của nhà ga. Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài được trang bị đầy đủ găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn trong khi tiếp xúc với hành khách.
100% hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài được yêu cầu đeo khẩu trang và chỉ được mở ra khi lực lượng chức năng làm thủ tục kiểm tra an ninh. Cứ 30 phút một lần, qua hệ thống phát thanh tại nhà ga, Cảng lặp lại bản tin nhắc nhở hành khách. Thêm vào đó, lực lượng An ninh cơ động, An ninh trật tự nhà ga thường xuyên giám sát, kiểm tra và nhắc nhở hành khách tại các khu vực của nhà ga. Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài được trang bị đầy đủ găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn trong khi tiếp xúc với hành khách.
Thanh Bình