Cảng HKQT Nội Bài cũng bố trí 1 cây ATM khẩu trang ngay tại quầy thông tin để hành khách nếu cần khẩu trang có thể sử dụng miễn phí.
Cảng HKQT Nội Bài cũng bố trí 1 cây ATM khẩu trang ngay tại quầy thông tin để hành khách nếu cần khẩu trang có thể sử dụng miễn phí.
Thanh Bình