CSGT được trưng dụng tài sản: Lo ngại việc lạm quyền

16/02/2016 11:02

Thông tư 01 của Bộ Công an về việc CSGT được trưng dụng tài sản gây phản ứng trái chiều từ phía dư luận.

CSGT được trưng dụng tài sản: Lo ngại việc lạm quyền 1
CSGT được quyền trưng dụng tài sản, phương tiện từ ngày 15/2 (ảnh minh họa)

Có thể nói, Thông tư 01 của Bộ Công an đang gây sự phản ứng của dư luận mà phần lớn các ý kiến đều lo ngại việc phân quyền này có thể dẫn đến sự lạm quyền trong thi hành công vụ của lực lượng CSGT.

Thực tế khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật, chúng ta cần giải quyết ba vấn đề chính. Đó là việc ban hành văn bản đó phải phù hợp với quy định của pháp luật, phải xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phải phù hợp với lợi ích của người dân.

Đối với vấn đề thứ nhất thì Thông tư 01 là văn bản hướng dẫn luật và không thể trái luật. Nhưng nội dung của Thông tư 01 của Bộ Công an lại đang có những xung đột với những quy định tại Luật Trưng mua và trưng dụng tài sản năm 2008, cũng như không đúng với tinh thần của Luật Công an nhân dân năm 2014 nên nó không giải quyết được vấn đề này.

Vấn đề thứ hai là khi ban hành Thông tư 01 thì Bộ Công an chưa có những luận giải để chứng minh nó xuất phát từ yêu cầu thực tế trong thi hành nhiệm vụ của CSGT (CSGT hiện nay có thiếu phương tiện làm việc hay không? Việc thiếu phương tiện của CSGT đã bị thiệt hại như thế nào? Và sẽ giải quyết được gì khi áp dụng thông tư này?).

Vấn đề thứ 3 là quyền về tài sản của người dân là một quyền quan trọng được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ nhưng Thông tư 01 không có sự giải thích rõ ràng về quy trình thực hiện trưng dụng tài sản nên dễ dẫn đến sự lạm quyền của CSGT khi thi hành công vụ. Điều đó lại ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện nhiều những phản ứng của người dân xuất phát từ sự lạm quyền của lực lượng công an khi thi hành công vụ.

Như vậy, xâu chuỗi cả ba vấn đề chính trên thì Thông tư 01 chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một văn bản pháp luật cần có. Bộ Tư pháp cần sớm xác định rõ tính pháp lý và có ý kiến ngay về vấn đề này.

 Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Luật sư Nguyễn Danh Huế