CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu

06/05/2022 10:52

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu.

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu gói thầu Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài các căn liền kề khu thấp tầng; hạng mục: Lô liền kề LK43, LK44, LK45, LK46, LK47.

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu 1

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu

Địa điểm thực hiện gói thầu: Dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch; xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn tín dụng khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h, ngày 6 tháng 5 năm 2022 đến trước 9h, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Giá bán 1 bộ HSMT: Phát hành miễn phí.

Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMT/nộp HSDT:

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 mời thầu

Địa chỉ: Số 926 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0941.397.766 (Ms Hoa)

PV