Cử tri bức xúc việc "cả họ làm quan", "Sở có 44 lãnh đạo"

28/10/2016 15:27

Tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan”, "Sở có 44 lãnh đạo"... khiến cử tri bức xúc.

cử tri bức xúc việc "cả họ làm quan", "sở có 44 lãnh đạo"

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề cập tình trạng "cả họ làm quan" ở một số địa phương khiến dư luận bức xúc.

Sáng 28/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 trước Quốc hội.

Theo báo cáo, công tác phòng chống tham nhũng đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đánh giá cao những kết quả đã đạt được, tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt được mục tiêu “từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng”.

Báo cáo thẩm tra cũng nhấn mạnh về vấn đề khiến dư luận bức xúc thời gian qua, đó là việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó có trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, chưa thật sự tiêu biểu, thiếu kinh nghiệm thực tế là người thân, trong gia đình; có trường hợp bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ...

“Mới đây nhất cử tri có phản ánh có Sở 46 người nhưng có tới 44 lãnh đạo, chỉ có 2 chuyên viên. Thực trạng này gây nghi ngờ, bức xúc trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của cán bộ Đảng viên và nhân dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng nói chung và phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ nói riêng”, bà Nga dẫn chứng và đề nghị Chính phủ chỉ đạo người có trách nhiệm tổng kiểm tra, rà soát và giải trình về các trường hợp cụ thể được phản ánh, trên cơ sở đó đánh giá tổng thể thực trạng và đề ra giải pháp xử lý, khắc phục trong thời gian tới. 

Cũng theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, luật hiện hành chưa quy định về việc cấm người đứng đầu bổ nhiệm người thân thích vào vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Vì thế dẫn đến thời gian qua, cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình. Từ thực trạng này, bà Nga đề nghị cần tổ chức nghiên cứu, tham khảo và có quy định nhằm ngăn chặn tình trạng những người trong một đại gia đình cùng làm quan trong một địa phương dẫn đến dễ câu kết nhau để tham ô, nhũng nhiễu, làm sao để bảo đảm vừa trọng dụng được nhân tài, vừa tránh tính trạng lạm quyền lực để trục lợi trong công tác cán bộ. 

Xem thêm Video: 

H.Vũ - Ngân Anh