Cử tri đề nghị đầu tư tuyến đường liên xã, Bộ GTVT nói gì?

26/07/2019 11:41

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri của tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đề nghị đầu tư tuyến đường liên xã, Bộ GTVT nói gì? 1
Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long yêu cầu nhà thầu thi công và đơn vị bảo hiểm thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công QL217 qua địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Bộ GTVT vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Cử tri huyện Bá Thước đề nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Lương Nội đi xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công QL 217 kiểm tra, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng do làm đường (rạn nứt các công trình, nhà cửa...)”.

Trả lời vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, tuyến đường từ trung tâm xã Lương Nội đi xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý, đầu tư của UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình nên ngân sách được giao cho Bộ GTVT không thể chi cho đầu tư xây dựng công trình. Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình chủ động cân đối ngân sách của địa phương hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các tuyến đường nêu trên.

Về việc kiểm tra, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công QL217, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL217 đoạn qua huyện Bá Thước yêu cầu nhà thầu thi công và đơn vị bảo hiểm khẩn trương đến hiện trường thi công, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, giải quyết bồi thường thiệt hại do lu rung của nhà thầu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên cơ sở biên bản giám định hiện trạng nhà dân trước khi thi công (gồm 5 xã: Lâm Xa, Điền Trung, Ái Thượng, Thiết Ông, Điền Lư) đã được giám định hiện trạng ban đầu, có xác nhận của chính quyền địa phương và các bên liên quan, đơn vị bảo hiểm đang phối hợp với các bên liên quan tiến hành giám định tại hiện trường, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2019 để chi trả cho các hộ dân trong tháng 10/2019.

Đình Quang