Cử tri kiến nghị tăng thời gian cai nghiện bắt buộc

20/11/2014 21:56

Kiến nghị HĐND TP.HCM, rất nhiều cử tri Thành phố đề đạt ý kiến nên tăng thời gian quản lý với những người cai nghiện tập trung...

cử tri kiến nghị tăng thời gian cai nghiện bắt buộc
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó là việc nghiên cứu và có các biện pháp quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các trường hợp cai nghiện; bởi theo các cử tri, hiện nay, số tái nghiện trong thực tế còn rất cao.

Cũng theo số đông cử tri, cai nghiện phải điều trị rối loạn tâm lý và các triệu chứng rối loạn tâm thần. Việc điều trị này phải có thời gian dài mới có hiệu quả và phải trải qua các giai đoạn: Cắt cơn giải độc, điều trị các bệnh phối hợp: 3 tháng; điều trị phục hồi tâm lý, sức khoẻ: 9 tháng; lao động trị liệu, học nghề, chuẩn bị hoà nhập cộng đồng, chống tái nghiện: 12 tháng.

Thực tế cho thấy, nếu cai nghiện ở trung tâm cai nghiện trong thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng thì chỉ mới giúp đối tượng cai nghiện cắt cơn nghiện, chưa đủ thời gian để thực hiện các giai đoạn phục hồi tiếp theo. Vì vậy, tỷ lệ tái nghiện thường rất cao. Vì vậy, thời gian cai nghiện để đảm bảo hiệu quả cần từ hai năm đến năm năm.

Được biết, trong thời gian qua, thời hạn đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại TP.HCM là 24 tháng.

Mai Huyên