"Cửa ải" cuối để ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ

10/11/2016 07:05

Trên thực tế, bà Clinton giành được 59.236.906 phiếu phổ thông vượt so với 59.085.787 phiếu phổ thông của Donald Trump.

"cửa ải" cuối để ông donald trump chính thức trở thành tổng thống mỹ

Ông Donald Trump vẫn phải chờ để chính thức trở thành Tổng thống Mỹ

Còn một mốc quan trọng nữa đối với cuộc bầu cử - ngày 19/12, đây là ngày các Đại cử tri nhóm họp để bầu Tổng thống và Phó tổng thống.

Số lượng Đại cử tri mỗi bang tỉ lệ với số hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ của bang đó. Ví dụ, California là bang đông dân nhất nước Mỹ nên cũng có số lượng phiếu Đại cử tri lớn nhất là 55. Một số bang khác có nhiều Đại cử tri như: Florida, Pensynvania, Ohio... đều có trên 20 phiếu. Trong khi đó, một số bang nhỏ và đặc khu Washington DC chỉ có 3 phiếu Đại cử tri. Tổng cộng nước Mỹ có 538 đại cử tri.

Trước khi có cuộc bầu cử tổng thống, sẽ có một loạt các cuộc bầu cử ở tiểu bang được tổ chức trong cùng một ngày (ngày bầu cử) để các cử tri phổ thông bầu chọn các Đại cử tri. Ứng viên cho vị trí Đại cử tri phải nêu rõ sẽ ủng hộ ai và bầu ai làm Tổng thống; căn cứ vào đó các cử tri phổ thông sẽ bầu họ làm đại diện. 

Ứng viên Tổng thống nào được đa số cử tri phổ thông của bang chọn, thì toàn bộ số phiếu của các Đại cử tri bang đó phải bầu cho ứng viên này.  Để trở thành Tổng thống, ứng cử viên phải đạt ít nhất 270/ 538 phiếu Đại cử tri.

Do vậy, kết quả bầu cử công bố hôm qua là kết quả sơ bộ, chưa được xem là kết quả chính thức. Tuy nhiên, theo thông lệ, có tới 90% kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri sẽ trùng với kết quả sơ bộ. Đến nay, chỉ 4 lần kết quả phiếu phổ thông không tương đồng kết quả của 538 phiếu Đại cử tri. Lần gần nhất là năm 2000 giữa 2 George Bush và Al Gore. Ông Gore thắng khoảng nửa triệu phiếu phổ thông; nhưng ông Bush lại thắng 271 phiếu Đại cử tri và trở thành Tổng thống thứ 43.

Trên thực tế, đến 21h30 hôm qua, bà Clinton giành được 59.236.906 phiếu phổ thông vượt so với 59.085.787 phiếu phổ thông của Donald Trump, theo Fox News.

 Xem thêm video:

Khả Ngân