Cục Đường sắt xin ý kiến địa phương để chạy tàu khách từ ngày 7/10

03/10/2021 21:23

Cục Đường sắt VN vừa có văn bản xin ý kiến các địa phương để thống nhất kế hoạch chạy tàu khách trên các tuyến từ ngày 7/10.

Tổ chức chạy tàu khách đảm bảo thống nhất giữa các tỉnh, thành

Cục Đường sắt VN cho biết vừa gửi văn bản xin ý kiến các địa phương để thống nhất kế hoạch chạy tàu khách trên các tuyến.

Thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành theo Quyết định 1740 ngày 30/9/2021 của Bộ GTVT, Cục Đường sắt VN đã xây dựng dự thảo kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

cục Đường sắt xin ý kiến địa phương để chạy tàu khách từ ngày 7/10

Cục Đường sắt VN xin ý kiến các địa phương về kế hoạch chạy tàu khách trên các tuyến từ ngày 7/10. Ảnh: minh họa

Kế hoạch dự thảo này nêu cụ thể số đôi tàu trên các tuyến, các ga dừng đón, trả khách trên các tuyến và việc tổ chức thực hiện, cần ý kiến của các địa phương về các nội dung này.

Cục Đường sắt VN chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ và đường sắt.

“Việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, văn bản của Cục Đường sắt VN nêu rõ.

Theo kế hoạch, việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19; Tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, khu vực, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Từ 7/10, chạy lại tàu khách trên các tuyến

Dự thảo kế hoạch nêu cụ thể số đôi tàu trên các tuyến. Theo đó, trên tuyến Hà Nội - TP. HCM: Giai đoạn 1, từ ngày 7/10/2021 đến ngày 17/10/2021. Giai đoạn này, từ ngày 7/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7/SE8; Từ ngày 8/10/2021 trở đi, dự kiến tổ chức dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE5/SE6.

Giai đoạn 2, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 27/10/2021. Trong giai đoạn này, từ ngày 18/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4.

cục Đường sắt xin ý kiến địa phương để chạy tàu khách từ ngày 7/10

Việc tàu khách dừng đón, trả khách tại các ga cũng phải được sự thống nhất của địa phương.

Tuyến Hà Nội - Vinh, từ ngày 8/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu NA1/2. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, giai đoạn 1 từ ngày 7/10 đến ngày 17/10/2021: Từ ngày 8/10 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu LP5/6.

Giai đoạn 2, từ ngày 18/10 đến ngày 27/10/2021. Giai đoạn này, từ ngày 18/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu LP3/8; Từ ngày 18/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu HP2/LP7 vào các ngày cuối tuần.

Tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn: Từ ngày 15/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE21/SE22.

Từ 1/10/2021 tiếp tục tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khách chuyên biệt vận chuyển công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê khi các địa phương có đề nghị vận chuyển.

Từ ngày 1/11/2021 trở đi, dự kiến chạy lại đôi tàu SNTT/2 tuyến Nha Trang - Sài Gòn và đôi tàu SPT1/2 tuyến Phan Thiết - Sài Gòn.

Từ ngày 1/12/2021 trở đi, dự kiến tổ chức chạy các đôi tàu khách theo quy định của Biểu đồ chạy tàu. Ngoài ra còn tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu khách trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết khi có nhu cầu.

Việc tổ chức chạy tàu của Tổng công ty Đường sắt VN phải thực hiện đúng quy định tại hướng dẫn tạm thời và các quy định khác có liên quan để đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tại các ga dừng đỗ đón, trả khách trên các tuyến, theo kế hoạch tạm thời phải được chính quyền địa phương nơi có ga đón, trả khách chấp thuận và có các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm việc dừng đỗ để đón, trả khách trên các ga không có trong kế hoạch tạm thời này.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh có đường sắt (nơi đi, nơi đến); Trước khi kết thúc mỗi giai đoạn, Tổng công ty Đường sắt VN phải có báo cáo tổng kết, đánh giá và đề xuất, kiến nghị gửi Cục Đường sắt VN xem xét, quyết định áp dụng thực hiện số đôi tàu hoạt động, ga dừng đón, trả khách trên hành trình.

Kỳ Nam