Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thi tuyển công chức năm 2022

01/07/2022 11:25

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 theo hình thức trắc nghiệm trên giấy và phỏng vấn, dự kiến vào tháng 8.

Triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-CĐTNĐ ngày 23/6/2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2022, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 vào làm việc tại cơ quan Cục, Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực I, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thi tuyển công chức năm 2022

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Đối với người trước đây là công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, thì sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực mới được đăng ký dự thi; trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự thi vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trong thời gian có hành vi vi phạm pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng công chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm: 06 công chức.

a) Cơ quan Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: 04 chuyên viên (gồm: Phòng Tổ chức cán bộ: 01 chuyên viên, Phòng, Phòng Vận tải – An toàn giao thông: 01 chuyên viên, Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường: 01 chuyên viên; Văn phòng Cục: 01 chuyên viên);

b) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I: 01 chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng;

c) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III: 01 cán sự Phòng Tổ chức – Hành chính – Đào tạo.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

a) Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Địa chỉ: Số 5, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3942.1887 – Số máy lẻ: 117 (Giờ hành chính);

b) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00). Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận phiếu tính theo dấu bưu điện đến.

4. Hình thức và nội dung thi tuyển:

Thi tuyển theo hình thức cạnh tranh, được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy (gồm: Thi kiến thức chung, thi ngoại ngữ (tiếng Anh), thi Tin học);

b) Vòng 2: Thi phỏng vấn (nghiệp vụ chuyên ngành).

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển

a) Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Thi vòng 1: Dự kiến ngày 15/8/2022;

- Thi vòng 2: Dự kiến ngày 23/10/2022.

b) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Kỳ Nam