Cục Hàng hải VN đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính

23/01/2017 17:03

Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Xuân Sang khẳng định, trong năm 2016 đã rà soát, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính...

cục hàng hải vn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang

Trao đổi với Báo Giao thông, Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang khẳng định, trong năm 2016 đã rà soát, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp.

Trong năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Cục Hàng hải VN (HHVN) được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Để triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Cục HHVN tập trung quyết liệt ngay từ khâu chỉ đạo điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác CCHC giai đoạn 2015-2020. Ngay từ đầu năm 2016 - năm trọng tâm trong việc xây dựng các VBQPPL triển khai Bộ luật HHVN, Cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016, trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực:

Theo kế hoạch chung của Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) xây dựng danh mục các thủ tục hành chính dự kiến nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ giai đoạn 2016 - 2017. Cục đã hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đối với 13 thủ tục hành chính gửi Trung tâm Công nghệ thông tin để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trong thời gian tới.

Cải cách thể chế tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các VBQPPL hướng dẫn Bộ luật HHVN bảo đảm chất lượng, kịp thời có hiệu lực từ 1/7/2017; Cải cách thủ tục hành chính đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo VBQPPL, bảo đảm tất cả các thủ tục hành chính phải được kiểm soát theo quy định từ bước đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, thẩm định và rà soát kỹ lưỡng trước khi trình Bộ GTVT; Cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách công tác tài chính công thông qua việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; Hiện đại hóa hành chính với triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Công văn số 2779 của Văn phòng Chính phủ ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến năm 2016.

Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát toàn bộ thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch và phương án đơn giản hóa của Bộ GTVT. Thủ tục nào không còn cần thiết đã được bãi bỏ. Thủ tục nào có thể rút ngắn được thời gian và thành phần hồ sơ thực hiện đã được rút ngắn. Hơn nữa, chúng tôi cũng thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị. Từng danh mục, lĩnh vực đều được rà soát rất kỹ lưỡng, có tham khảo, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp trước khi thực hiện.

Đối với các thủ tục hành chính mới, chúng tôi cũng kiểm soát chặt chẽ theo quy trình, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, lấy ý kiến đóng góp của đối tượng tác động trước khi trình Bộ GTVT. Việc này nhằm hạn chế những phát sinh các thủ tục không cần thiết.

cục hàng hải vn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính

Đặt tên cảng biển là một trong những thủ tục được Cục Hàng hải VN bãi bỏ - Ảnh: Trần Hải

Ông có thể nói cụ thể Cục HHVN đã bãi bỏ được những thủ tục nào?

Chúng tôi đã bãi bỏ 4 thủ tục gồm: Thủ tục đăng ký lại tàu biển; thủ tục về gia hạn giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải; thủ tục gia hạn vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải; thủ tục đặt tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi; thủ tục đặt tên bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước.

Đơn giản hóa hơn 15 thủ tục về các nội dung giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, sửa đổi thành phần hồ sơ và gộp 5 thủ tục thay đổi Đăng ký tàu biển thành 1 thủ tục chung có tính chất tương tự; Đề xuất công bố 4 thủ tục điện tử đối với tàu biển, phương tiện thủy nội địa hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển. Chúng tôi cũng ban hành quy trình tiếp nhận, kiểm tra, chuyển hồ sơ xử lý, trả kết quả đối với việc thực hiện TTHC và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trước khi bãi bỏ, cắt giảm, bổ sung TTHC, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của các đối tượng chịu tác động, các chuyên gia trước khi thực hiện và trình lên Bộ GTVT phê duyệt. Tất nhiên, đối với các thủ tục bãi bỏ hoặc cắt giảm thời gian thực hiện, nhiều doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải rất hoan nghênh vì đã tạo điều kiện để họ hoạt động.

Cục Hàng hải VN đã thực hiện những giải pháp nào để phổ biến thủ tục hành chính rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hàng hải?

Chúng tôi đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC, lồng ghép chương trình tuyên truyền CCHC với chương trình tổng thể phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, tập huấn kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, thuyền viên trong toàn ngành Hàng hải. Trong năm 2016, Cục đã lồng ghép với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, triển khai 3 đợt tuyên truyền tại TP.HCM, Nghệ An và Khánh Hòa để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Cục HHVN cũng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp nhận, tìm hiểu; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2015, Cục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 24 TTHC về đăng ký tàu biển, 6 thủ tục hành chính về quản lý thuyền viên và 3 thủ tục hành chính về cấp phép cho tàu ra, vào cảng biển...

Cảm ơn ông!

Thiện Anh (Thực hiện)