Cục Hàng không Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2021

07/08/2021 08:00

Cục Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng 23 công chức năm 2021.

Số lượng biên chế công chức cần tuyển theo vị trí việc làm

Tổng số công chức cần tuyển theo vị trí việc làm cho các Phòng, Văn phòng là 23 chỉ tiêu, trong đó ngạch Chuyên viên 22 chỉ tiêu, ngạch Cán sự 1 chỉ tiêu.

Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển được nêu tại phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Cục Hàng không Việt Nam năm 2021 kèm theo Thông báo số 3399 ngày 6/8/2021 về tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Hình thức, nội dung thi tuyển công chức

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Kết hợp phỏng vấn và viết.

Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 9/8/2021 đến hết ngày 9/9/2021.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Cục Hàng không Việt Nam (Số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Thời gian, địa điểm thi

a) Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi vòng 1: Ngày 1/10/2021

- Thi vòng 2: Trước ngày 2/11/2021

b) Địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thi vòng 1: Thi tại Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải (Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

- Thi vòng 2: Thi tại trụ sở Cục Hàng không VN, số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Các nội dung chi tiết về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam được quy định chi tiết tại Thông báo số 3399 ngày 6/8/2021 về tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam và được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam tại địa chỉ: http:// www.caa.gov.vn. và được niêm yết công khai tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam (số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Số điện thoại liên hệ:

- 02463281356 (Bộ phận một cửa tại Cục HKVN).

- 02438272604 (Phòng Tổ chức cán bộ, Cục HKVN).

Cục HKVN