Cục NTBD bị kiểm điểm vụ tạm dừng 5 ca khúc

15/04/2017 10:05

Bộ VH yêu cầu Cục NTBD tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc.

cục ntbd bị kiểm điểm vụ tạm dừng 5 ca khúc

Bộ VH yêu cầu Cục NTBD tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát 

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành văn bản gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) về việc xử lý việc tạm dừng 05 bài hát sáng tác trước năm 1975.

Văn bản cho biết, Cục NTBD ban hành văn bản tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến gồm "Cánh thiệp đầu xuân", tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; "Rừng xưa", tác giả Lam Phương; "Chuyện buồn ngày xuân", tác giả Lam Phương; "Con đường xưa em đi", tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương và "Đừng gọi anh bằng chú", ghi tên tác giả là Diên An, trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở VH-TT TP.HCM là chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội.

Về việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Cục NTBD thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22/3/2017 của Cục NTBD.

Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

Bắc Lưu