Cục NTBD có thẩm quyền thu hồi cấp phép 5 ca khúc?

13/04/2017 07:16

Cục Nghệ thuật biểu diễn có chức năng, thẩm quyền thu hồi giấy phép 5 ca khúc trên hay không?

Cục NTBD có thẩm quyền thu hồi cấp phép 5 ca khúc? 1

Cục Nghệ thuật biểu diễn có chức năng, thẩm quyền thu hồi giấy phép 5 ca khúc trên hay không?

Xung quanh việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Con đường xưa em đi, Đừng gọi anh bằng chú? dư luận đặt ra câu hỏi liệu Cục NTBD có đủ thẩm quyền, chức năng thu hồi và tạm dừng các ca khúc đó không? Cục NTBD có đang làm thay chức năng của thanh tra, công an, tòa án hay không?

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục bản quyền, cho biết, theo Điều 220, Luật sở hữu trí tuệ, các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vụ việc có vi phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm thanh tra, các cơ quan như công an, hoặc toà án.

Vấn đề đặt ra Cục Nghệ thuật biểu diễn có chức năng thu hồi giấy phép 5 ca khúc trên hay không?

Ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục NTBD cho biết việc thu hồi giấy phép 5 ca khúc trên, Cục thực hiện đúng Nghị định 79/2012 và Nghị định 15/2016. Việc thu hồi không liên quan đến Luật sở hữu trí tuệ. "Điều 6 của NĐ79/2012 quy định là các tổ chức cá nhân không được vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Khi phát hiện ra các vi phạm, bản thân các tổ chức cá nhân, tổ chức phải có hành vi ngăn chặn chứ không phải mình cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy Cục NTBD có chức năng thu hồi giấy phép 5 ca khúc đó".

Trước những vấn đề dư luận đặt ra, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, theo văn bản quy định pháp luật về NTBD, Cục NTBD là nơi cấp phép thì hoàn toàn có quyền thu hồi các các quyết định cấp phép tác phẩm vi phạm pháp luật. Với 5 bài hát trên, Cục NTBD có đủ tư liệu chứng minh vi phạm thì Cục hoàn toàn có quyền thu hồi quyết định cấp phép của mình. Cục NTBD ra quyết định thu hồi thì Cục NTBD phải chịu trách nhiệm với quyết định thu hồi đó, nếu sau này có đơn thư, kiện của các chủ sở hữu quyền.

Phạm Lý