Cục NTBD yêu cầu Tiền Giang thu hồi văn bản cấm 354 bài hát

25/03/2017 21:54

Cục NTBD yêu cầu Sở VH Tiền Giang ban hành văn bản thu hồi Công văn cấm 354 bài hát

cục ntbd yêu cầu tiền giang thu hồi văn bản cấm 354 bài hát

Cục NTBD yêu cầu Sở VH Tiền Giang ban hành văn bản thu hồi Công văn cấm 354 bài hát  trong đó có bài Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến

Chiều ngày 25/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản số 202/NTBD-QLBD về việc thu hồi Công văn của Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhận được Báo cáo số 336/BC-SVHTTDL ngày 24/3/2017 của Sở VHTTDL Tiền Giang giải trình về việc ban hành Công văn số 120/SVHTTDL/TTr ngày 7/2/2017 kèm theo danh mục 354 bài hát lưu hành, phổ biến chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Sau khi xem xét, Cục NTBD đề nghị Sở VHTTDL Tiền Giang thực hiện:

Ban hành văn bản thu hồi Công văn số 120/SVHTTDL/TTr ngày 7/2/2017 của Sở VHTTDL Tiền Giang vì trong danh mục 354 bài hát do Sở yêu cầu gỡ bỏ có 21 bài hát đã được cho phép phổ biến trên toàn quốc, trong đó có bài hát Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để áp dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tránh sự nhầm lẫn, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Căn cứ Danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975 được phép phổ biến (được công bố trên Trang tin điện tử của Cục NTBD, Bộ VHTTDL) để thẩm định, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu (bao gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke) theo quy định của pháp luật.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với Cục NTBD, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm đảm bảo hoạt động quản lý được thống nhất, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cục NTBD cũng yêu cầu Sở VHTTDL Tiền Giang báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về Cục trước 16 giờ ngày 27/3 để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Phạm Lý