Cục QLĐBIII tăng cường quản lý, bảo trì đường bộ miền Trung -Tây nguyên

20/01/2016 14:53

Ngày 20/1/2016, Cục Quản lý Đường bộ III đã tổng kết công tác năm 2015

Cục QLĐBIII tăng cường quản lý, bảo trì đường bộ miền Trung -Tây nguyên 1
Cục QLĐB III tổng kết công tác quản lý bảo trì đường bộ năm 2015 (Ảnh TTL)

Ngày 20/1/2016, Cục Quản lý Đường bộ III đã tổng kết công tác năm 2015. Theo báo cáo, năm qua Cục QLĐB III đã làm tốt vai trò chủ đầu tư, triển khai thực hiện các dự án theo quy định. Cục đã chỉ  đạo các Chi cục, các nhà thầu bảo trì đường bộ thực hiện tốt công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (BDTXĐB); thường xuyên kiểm tra cập nhật, tổng hợp tình trạng kỹ thuật hệ thống cầu, đường hiện đang quản lý; đặt hàng công tác quản lý và BDTX cầu đường và hầm ĐB Hải Vân theo đúng chỉ đạo của Tổng Cục ĐBVN; đôn đốc các nhà thầu BOT QL1, đường Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Thông tư 52 và Thông tư 47 của Bộ GTVT vê công tác tuần tra, tuần kiểm và quản lý BDTXĐB đối với các dư án BOT đã được nghiệm thu và đưa vào khai thác.

Qua đó, Cục QLĐB III đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng (thực hiện đến năm 2017) 4 gói thầu quản lý bảo trì đường bộ trên các tuyến, đoạn tuyến không bàn giao cho dự án nâng cấp, mở rộng.  Cục đã tiếp nhận và giao quản lý, bảo trì tuyến QL27C; các dự án trái phiếu Chính phủ trên đường Hồ Chí Minh (Q14) qua Tây Nguyên; một số gói thầu đường Trường Sơn Đông; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra theo dõi hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; tháo dỡ 31 biển báo hạn chế tốc độ dưới 40Km/giờ trên QL1, đường Hồ Chí Minh và QL27C; thu ngắn phạm vi biển báo 13 đoạn khu vực đông dân cư từ 107,8 Km xuống còn 69,3 Km; hoàn thành các công trình khắc phục điểm đen liên quan đến ATGT.

Cục QLĐBIII tăng cường quản lý, bảo trì đường bộ miền Trung -Tây nguyên 2
Quốc lộ 1 qua Quảng Nam đã hoàn thành nâng cấp đang được bảo trì, khai thác (Ảnh TTL)

Trong năm Cục đã cấp 332 giấy phép lưu hành đặc biệt; cấp 53.252 ấn chỉ vận tải các loại, 638.400 phôi PET cho các Sở GTVT; cấp phép thi công và hoàn thành 41/41 công trình thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2015. Trong đó có 25 cầu sửa chữa khẩn cấp và 16 công trình liên quan điểm đen mất ATGT; hoàn thành thẩm định 19/19 hồ sơ  thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2016.

Ông Võ Đình Dũng, Cục trưởng Cục QLĐB III cho biết, Cục cũng đã đề nghị Tổng Cục ĐBVN cho bổ sung vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2016 các hạng mục liên quan ATGT. Đặc biệt là việc đầu tư để tăng cường ATGT 3 vị trí trên QL1 và đường Hồ Chí Minh; chủ động triển khai rà soát hệ thống ATGT của các dự án nâng cấp, mở rộng QL và  và đề nghị các Ban QLDA, nhà đầu tư BOT khắc phục những tồn tại thuộc về dự án.

Trần Trình Lãm