Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT duyệt danh sách thi công chức năm 2020

08/12/2020 07:36

47 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức của Cục Quản lý xây dựng và công trình giao thông năm 2020.

Ngày 7/12, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng Công trình giao thông (Cục QLXD) đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-CQLXD ngày 3/12/2020 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2020.

Quyết định nêu rõ danh sách 47 người đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức của Cục QLXD năm 2020.

Chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển xem tại văn bản đính kèm Tại đây.

Theo thông báo, năm nay không có thí sinh nào trong diện nộp hồ sơ không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức của Cục QLXD.

Cục QLXD&CL CTGT