Cục Quản lý đường bộ IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

27/09/2021 11:32

Cục Quản lý đường bộ IV thông báo tuyển dụng nhiều vị trí viên chức năm 2021.

Cục Quản lý đường bộ IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể:

1. Vị trí việc làm cần tuyển: 41 chỉ tiêu, trong đó:

- Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4: 23 chỉ tiêu (02 viên chức Kế hoạch, 06 viên chức Khảo sát - Thiết kế, 01 viên chức Khoa học Công nghệ - Môi trường, 07 viên chức Tư vấn giám sát - Quản lý dự án, 03 viên chức Tổ chức nhân sự, 02 viên chức Kế toán, 02 viên chức Hành chính - Quản trị);

- Cụm phà Vàm Cống: 18 chỉ tiêu (05 viên chức quản lý vật tư, thiết bị, sửa chữa; 02 viên chức Tổ chức nhân sự; 02 viên chức Hành chính - Quản trị; 02 viên chức Kế toán; 03 viên chức Thống kê; 01 viên chức Văn thư - Lưu trữ; 03 viên chức Thủ quỹ).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển vui lòng xem chi tiết tại website: www.cucqldb4.gov.vn hoặc thông báo niêm yết tại trụ sở Cục Quản lý đường bộ IV - số 296 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 26/10/2021 (từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Đối với các vị trí dự tuyển tại Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 (từ mã số CV1 đến CV6, mã số CS1): Tiếp nhận tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4, số 296 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 02835151413 hoặc 094 9673523 (Ông Lê Hương Nhu - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm KTĐB4).

Đối với vị trí dự tuyển tại Cụm phà Vàm Cống (từ mã số CV7 đến CV13, từ mã số CS2 đến CS8): Tiếp nhận tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cụm phà Vàm Cống, Quốc lộ 57, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại liên hệ: 02703.838074.

Phan Tư