Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT thông báo thi tuyển công chức năm 2020

28/10/2020 14:09

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Cục QLXD về tuyển dụng công chức, Cục QLXD xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 11 công chức.

2. Điều kiện đăng ký dự thi
a) Người có đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây được đăng ký dự thi:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Riêng đối với người trước đây là công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc:
Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực mới được đăng ký dự thi; trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự thi vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trong thời gian có hành vi vi phạm pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh
3.1. Môn thi
a) Môn kiến thức chung: Thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành giao thông vận tải; chức trách, nhiệm vụ của công chức nói chung và công chức thuộc Cục QLXD nói riêng.
b) Môn ngoại ngữ: Thi tiếng Anh. Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
- Thi vào ngạch chuyên viên: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2.
- Thi vào ngạch cán sự: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1.
c) Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm; kỹ năng trình bày, năng lực thuyết trình, phân tích, tổng hợp, ứng xử... thể hiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi công vụ.
(Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, đối với trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học).
3.2. Hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh: Kỳ thi tuyển công chức này được tổ chức theo 2 vòng thi như sau:
a) Vòng 1 (vòng điều kiện): Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm 02 môn trên máy vi tính, gồm:
+ Môn kiến thức chung: 60 câu hỏi. Thời gian làm bài 60 phút.
+ Môn ngoại ngữ: 30 câu hỏi Tiếng Anh. Thời gian làm bài 30 phút.
- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với thí sinh có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
(Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, đối với trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1).
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Thang điểm: 100 điểm.
- Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.
(Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, đối với trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo).

4. Ưu tiên trong thi tuyển công chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên chỉ được cộng vào kết quả thi của thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có điểm thi vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có tổng số điểm vòng 2 (gồm điểm thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Cục trưởng quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển khác.

6. Đăng ký dự thi
- Người đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục Cục QLXD hoặc gửi theo đường bưu chính.
- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Cục QLXD, số
80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00; trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận phiếu tính theo dấu bưu điện đến.
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục QLXD .
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này.
(Người dự thi tự đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của mình với những yêu cầu, điều kiện của vị trí việc làm, nếu xét thấy đủ điều kiện thì nộp phiếu đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thì phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Cục trưởng Cục QLXD ra quyết định tuyển dụng vào công chức).

7. Hoàn thiện hồ sơ
a) Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung, để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ gồm có:
- Nộp bản sao (bản được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) đồng thời xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Cục QLXD. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
c) Trách nhiệm của người trúng tuyển
- Căn cứ thời hạn ghi trên thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Cục trưởng Cục QLXD ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sau khi ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, Cục QLXD sẽ thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục và Báo Giao thông, đồng thời thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Cục để không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. Cục trưởng quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển theo quy định.

8. Phí tuyển dụng
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Cục QLXD sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi). Các thí sinh xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ
chức thi tuyển vòng 1.

9. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển
a) Thời gian tổ chức thi tuyển
- Thi vòng 1: Trước ngày 15/12/2020.
- Phỏng vấn vòng 2: Trước ngày 25/12/2020.
b) Địa điểm thi:
- Vòng 1: Thi tại Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải (Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
- Vòng 2: Thi tại Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tòa nhà E, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tải về phụ luc 3; phụ lục 2; tài liệu tham khảo tại đây.

Cục QLXD&CL CTGT