Cục Thuế Hà Nội công khai đường dây nóng

02/10/2014 07:09

Cục Thuế Hà Nội vừa công bố số đường dây nóng 04.3851.2436, nhằm tiếp nhận thông tin, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ thuế và tiếp nhận phản ánh về thái độ nhũng nhiễu của cán bộ thuế

cục thuế hà nội công khai đường dây nóng


Ông Nguyễn Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp với Cục Thuế Hà Nội tổ chức điều tra xã hội học về thủ tục hành chính thuế nhằm tiếp tục chấn chỉnh nhân viên ngành Thuế về nhiều mặt công tác, trong đó có thái độ, tác phong làm việc; đồng thời xem xét sửa đổi những văn bản, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn.

Bảo Nguyên