Cục thuế xin 700 triệu đồng để "động viên cán bộ công chức"

09/01/2019 10:26

Để động viên cán bộ công chức trong ngành, Cục thuế Thanh Hóa đã có văn bản xin tỉnh 700 triệu đồng.

Cục thuế xin 700 triệu đồng để

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình xin tiền hỗ trợ động viên cho cán bộ, công chức với số tiền 700 triệu đồng

Ông Ngô Đình Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa ký tờ trình số 11/TTr-CT ngày 2/1/2019 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ kinh phí.

Trong nội dung của tờ trình, ghi rõ: Trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế, trong quá trình triển khai thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Để tạo động viên cho Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỉ đồng nhằm mục đích phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu NSNN và động viên khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách.

Đặc biệt, trong số tiền đề nghị 4,5 tỉ đồng có: 700 triệu đồng tiền hỗ trợ động viên CBCC (1.400 cán bộ x 500 nghìn đồng); 300 triệu đồng hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Phúc Tuấn