Cục trưởng cục Bản quyền: Thu phí 2.000 đồng/bài hát karaoke đúng luật

16/04/2017 07:34

Tiền thu 2.000 đồng/bài, tính trên mỗi đầu máy karaoke sẽ chuyển cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Cục trưởng cục Bản quyền: Thu phí 2.000 đồng/bài hát karaoke đúng luật 1

Quán kinh doanh karaoke phải trả 2.000 đồng/bài tiền tác quyền tính trên mỗi đầu máy

Xung quanh vấn đề Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) thu tiền bản quyền 2.000 đồng/bài hát tại các cơ sở kinh doanh karaoke, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền khẳng định, các văn bản đã quy định rõ, việc sử dụng lại bản ghi hình trong hoạt động karaoke nhằm mục đích thương mại thì phải trả một khoản phí cho tiền bản quyền và các quyền liên quan. “Tiền thu 2.000 đồng/bài, tính trên mỗi đầu máy karaoke sẽ chuyển cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; RIAV và Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)”, ông nói.

Cũng theo ông Hùng, năm 2015, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thu tổng số tiền bản quyền khoảng 9 tỷ đồng, năm 2016 khoảng 10 tỷ đồng. RIAV, APPA cũng đã bắt đầu triển khai thu phí tác quyền từ năm nay. “Chúng tôi đang theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực thi tại các cơ quan này. Chúng tôi khẳng định, RIAV đã và đang thực hiện đúng luật. Đây là tài sản dân sự tự bên có tài sản quy định giá 2.000 đồng, họ được quyền đưa ra giá. Việc thu phí đang trong giai đoạn truyền thông tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Nếu có tranh cãi, các cơ quan quản lý, tòa án sẽ vào cuộc”, Cục trưởng cho biết.

Phạm Lý