Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cục Hàng hải VN

15/06/2020 18:52

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đẩy mạnh “số hóa” hạ tầng

Chiều nay (15/6), Đảng bộ Cục Hàng hải VN đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 21 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải VN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải VN nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng bầu ông Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Cục trưởng Cục Hàng hải VN tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Cục Hàng hải VN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Hàng hải VN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Thứ trưởng Đông, Đảng bộ Cục Hàng hải VN đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền trong tổ chức, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05, là một trong những đảng bộ đi đầu trong đảng bộ Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy khối các cơ quan TƯ và Đảng bộ Bộ GTVT khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,...

“Nhiệm kỳ qua, vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực hàng hải cũng đã được tăng cường thông qua việc thực hiện tốt việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là xây dựng các văn bản dưới luật của Bộ Luật Hàng hải 2015, đưa luật vào cuộc sống.

Công tác quy hoạch, cập nhật quy hoạch cảng biển cũng thường xuyên được cập nhật với các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển cảng cạn gắn với điều kiện của từng khu vực, vùng miền, góp phần định hướng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Đặc biệt, về công tác cải cách hành chính, Cục Hàng hải VN là đơn vị đưa thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia với số lượng nhiều nhất trong số các thủ tục hành chính ngành GTVT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, Thứ trưởng Đông nói.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ Cục Hàng hải VN tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước thông qua xây dựng văn bản QPPL; Làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn mới 2020 - 2025, đặc biệt là năm 2020 - 2021 theo Luật Quy hoạch mới, có những dự báo con số sát với thực tế, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, cơ chế hiệu quả, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của đất nước.

“Cục Hàng hải cũng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá trong quản lý, vận hành khai thác luồng tuyến; Tập trung “số hóa” hạ tầng hàng hải, có cơ sở dữ liệu lớn để chia sẻ, phục vụ quá trình quản lý khai thác, đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số”, Thứ trưởng Đông nói.

Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ Cục Hàng hải VN tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 05, chú trọng giáo dục, quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực và nêu cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải VN nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội

Hoạt động hàng hải không ngừng lớn mạnh

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, 5 năm qua, công tác quản lý, hoạt động lĩnh vực hàng hải đạt được những kết quả ấn tượng: năm 2020 chiều dài cầu cảng tăng 40% (gần 83km) so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng hóa thông qua cảng biển giai đoạn 2015 - 2020 từ 12% - 16%/năm. Sản lượng vận tải của đội tàu Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm.

Đáng chú ý, sau 14 năm nằm trong danh sách đen, từ 1/1/2015 đội tàu biển Việt Nam đã vào thẳng “danh sách trắng” của Tokyo MOU và duy trì đến nay, được Tokyo MOU đánh giá cao trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia tàu mang cờ, nâng cao uy tín đội tàu biển quốc gia.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục Hàng hải đã tổ chức 12 Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; xây dựng 10 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, 33 Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nam Khánh