Cúng lễ xá tội vong nhân trong "tháng cô hồn" sao cho đúng?

13/08/2018 17:48

Chuyên gia phong thủy Lương Ngọc Huỳnh chia sẻ nghi thức cầu nguyện cho các vong hồn trong "tháng cô hồn".

Cúng lễ xá tội vong nhân trong

Cúng lễ xá tội vong nhân trong "tháng cô hồn" sao cho đúng?

Theo chuyên gia phong thủy, võ sư Lương Ngọc Huỳnh, tháng bảy âm lịch, ngoài việc báo hiếu gia tiên tổ nghiệp, nhân dân ở nhiều địa phương còn làm các nghi lễ cầu siêu, cúng vong cho mọi chúng sinh. Việc cầu siêu là nghi thức của Thiên Giới, mà xưa kia các đạo sĩ của Đạo Giáo thường làm, gần đây các nhà sư đã tiếp thu phát nguyện và tụng kinh trì chú cầu nguyện cho chúng sinh ở mọi cõi giới. Tuy nghi lễ cầu siêu không có trong giáo lý của nhà phật bởi quan niệm của phật giáo là vạn sự bởi duyên và nghiệp, nhưng những gì các tăng ni phật tử đã và đang làm cũng đáng trân trọng và khích lệ.

Trên cơ sở đó, võ sư Lương Ngọc Huỳnh hướng dẫn nghi thức cầu nguyện cho các vong hồn và đốt kinh chú hướng dẫn cho các vong hồn tự sám hối để tự giải thoát khỏi nghiệp chướng. Việc cầu siêu cho các linh hồn là việc cần đòi hỏi có nghi lễ, có pháp chú, và người đứng chủ lễ cầu siêu phải là những đạo sĩ, người tu hành có đạo pháp mới đủ công năng thỉnh mời chư thiên trợ đàn cầu siêu. Còn các nghi lễ cầu nguyện cho vong hồn thì mọi người dân ai cũng có thể làm được, đây là tấm lòng nhân ái của người sống dành cho người đã khuất.

Nơi làm lễ cầu nguyện cho vong hồn thường là ở đầu làng, đầu xóm, những nơi đất công, không nên làm ở tư gia. Lễ vật gồm có cháo trắng, nghĩa là chỉ nấu gạo và muối, hoa quả bánh kẹo, tiền vàng, trà nước... trong nghi lễ này có thể mua thêm tiền âm phủ, nếu có điều kiện thì cũng có thể mua sắm thêm các lễ vật như quần áo dày dép.... tuỳ tâm.

Bàn lễ được đặt quay về hướng Tây Nam, người đứng lễ nhìn về hướng Tây Nam, có thể trải chiếu, dưới đất, để bày lễ.

Sau khi chuẩn bị nghi lễ xong thì đốt nến, thắp ba nén nhang, lễ ba lễ và khấn rằng: "Tam giới kính tấu xin cùng lắng nghe. Trên có Thượng Đế, Thần Tiên, Phật Thánh soi xét, dưới có Tứ Hải Long Vương, Thập điện Diêm Vương cùng Địa Tạng Vương và Thần Linh cai quản, giữa là đạo đức của nhân sinh.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch, các vong hồn được Thập Điện Diêm Vương ân xá mà có thể tự do di chuyển thăm lại cố hương, những vong hồn oan khuất còn đó, những vong nhi bị đoạ thai tổn tử cũng nhiều vô kể, lại còn bao nhiêu vong hồn mang nợ nghiệp kiếp chưa trả được. Nay tôi tên là.... phát tâm sửa soạn lễ vật tiền vàng gọi là tấm lòng thơm thảo, của ít lòng nhiều xin kính mời chư vị vong hồn cùng mọi chúng sinh ở mười phương tám hướng về trước đàn lễ tại địa chỉ.... để thụ hưởng lễ vật, cầu mong cho mọi kiếp nạn của chúng sinh được sưởi ấm vong hồn.

Con cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát, con cầu xin Thập Điện Diêm Vương khai ân minh xét gợi ý thỉnh cầu lên Thượng Đế, cùng chư vị Thần Tiên tam giới cứu vớt cho các vong hồn mọi chúng sinh, các vong hồn do oan nghiệp từ muôn kiếp mà chưa trừ khử được, lại do nghiệp trước kết trùng, có thể mắc tội sát sinh, có thể do âm đức bị mất, lại mắc phải ma nghiệp mà chưa thể siêu sinh.

Nay trước đàn lễ này con thành tâm cầu xin Thượng Đế, cùng chư ngài cho phép con lòng thành cầu nguyện siêu sinh cho các vong hồn, xin gửi chú sám hối cho các vong hồn để các vong hồn tự thân xám hối xin giảm nghiệp chướng mong có cơ hội được Thập Điện Diêm Vương đặc ân minh xét mà có thể siêu sinh thì thật là ân huệ. Thưa chư vị vong hồn ở mười phương tám hướng, tôi lòng thành thỉnh nguyện chỉ biết lấy âm đức của mình để hiến dâng, rất mong chư vị vong hồn cùng chúng sinh hoan hỉ nhận cho chút lễ vật lòng thành. Cảm ơn chư vị và cầu chúc cho chư vị sớm được siêu sinh".

Vũ Vũ