Cùng một đồng vốn, phải làm được nhiều đường, nhiều cầu nhất

17/01/2015 07:32

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành tại cuộc họp chiều qua liên quan đến vấn đề rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thiết kế...

Thiết kế bộc lộ nhiều bất cập

Tại cuộc họp, ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) chỉ rõ những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành của công tác thiết kế cơ sở (TKCS) các dự án công trình giao thông. Ông Sanh cho biết, hiện nay, một dự án giao thông được đầu tư xây dựng bị chi phối bởi nhiều các quy hoạch, trong khi các quy hoạch này lại thiếu thống nhất, thậm chí lệch nhau. 

“Khi triển khai lập thiết kế cơ sở cho một dự án giao thông, có nhiều hạng mục chi tiết không có trong quy hoạch tổng thể nên phải xin ý kiến địa phương”, ông Sanh nói và cho biết, việc thỏa thuận sẽ làm phát sinh kinh phí do các địa phương thường yêu cầu bổ sung thêm cầu, cống, nút giao,... với quy mô lớn hơn nhu cầu thực tế.

Cũng theo ông Sanh, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông của Bộ GTVT hiện còn một số bất cập cần phải khắc phục. Ông Sanh dẫn chứng: “Vụ Kế hoạch - Đầu tư là đơn vị chủ trì giai đoạn TKCS, trong khi đó, Cục QLXD&CLCTGT là cơ quan chịu trách nhiệm trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Cùng một việc nhưng mỗi cơ quan lại phụ trách một công đoạn khác nhau, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất và ảnh hưởng tới tiến độ, hiệu quả của công việc”.

Trên sơ sở đó, ông Sanh đề xuất, Bộ GTVT giao toàn bộ thẩm quyền các công đoạn thiết kế từ TKCS, thiết kế kỹ thuật đến thiết kế bản vẽ thi công cho Cục QLXD&CLCTGT là cơ quan chịu trách nhiệm để đảm bảo tính thống nhất và xác định rõ trách nhiệm.

Chuẩn hóa các tiêu chí để đánh giá nhà thầu

Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, mục tiêu của Bộ GTVT là quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng và suất đầu tư của các công trình giao thông trên cơ sở các quy định của pháp luật. “Phải siết chặt công tác quản lý đầu tư dự án. Cùng một đồng vốn bỏ ra, chúng ta phải làm được nhiều đường, nhiều cầu nhất có thể, đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn thiết kế”, Bộ trưởng nói và yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT rà soát lại toàn bộ các văn bản QPPL liên quan đến quá trình thiết kế, đơn giá, định mức, thẩm định các dự án công trình giao thông. 

Bộ trưởng đề nghị, trong quá trình rà soát, những quy định thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ GTVT cần phải cụ thể hóa thành các chế tài để quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và giá thành của các công trình giao thông. 

Về đề xuất của ông Trần Xuân Sanh, Bộ trưởng khẳng định, công tác thiết kế cơ sở các dự án công trình giao thông do Cục QLXD&CLCTGT hay Vụ Kế hoạch - Đầu tư đảm nhiệm sẽ do tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT quyết định để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau.

Đối với công tác xếp loại, đánh giá năng lực các nhà thầu thực hiện hợp đồng các dự án công trình giao thông, Bộ trưởng cho biết: “Trước đây, Bộ GTVT đã có văn bản quy định thì giờ phải tiến hành chuẩn hóa để có tiêu chí đánh giá, phân loại các nhà thầu. Tôi yêu cầu trong quý I/2015, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành hệ thống văn bản về các quy định trên để tổ chức thực hiện”.

Đình Quang