Cước 3G đang móc túi người dùng vì cao gấp 5 lần khu vực

01/05/2015 17:22

Nhiều khách hàng dù không đăng ký sử dụng dịch vụ 3G nhưng hằng tháng vẫn bị tính tiền.

Hiện nay, theo công bố của các nhà mạng, đơn vị lưu lượng tính cước tối thiểu là 50 KB, phần lẻ nhỏ hơn 50 KB cũng được tính tròn thành 50 KB.

Nếu không đăng ký gói cước 3G nào thì mức phí mặc định là 75 đồng/50 KB. Nếu đăng ký các gói cước thông thường, khi hết dung lượng miễn phí tốc độ cao sẽ tính phát sinh cước ngoài gói là 75 đồng/50 KB.

Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng upload và download dữ liệu. Ngoài ra, có thêm một điều khoản bất lợi khác là dung lượng miễn phí của các gói cước đăng ký chỉ tính trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký.

Như vậy, nếu tháng trước khách hàng không sử dụng hết dung lượng trong gói đăng ký cũng không được chuyển sang cho tháng sau, nhưng khi vượt dung lượng cung cấp thì phải chịu tính thêm tiền.

Đặc biệt, với cách tính cước mặc định 75 đồng/50 KB cho khách hàng không thuê bao gói (trả tiền theo dung lượng sử dụng thực tế) và 25 đồng/50 KB cho khách hàng thuê bao gói nhưng dung lượng vượt mức giới hạn; kèm theo cách tính block 50 KB + 50 KB thì khách hàng sẽ phải trả mức phí cao hơn rất nhiều so với cách tính cũ là cước vượt dung lượng 2,5 đồng/10 KB với cách tính block 10 KB + 10 KB.

Theo ANTV