Cuộc họp HĐND TP.HCM bất thường bàn những nội dung gì?

11/07/2019 06:34

Sáng 11/7, HĐND TP.HCM có kỳ họp bất thường kéo dài 3 ngày bàn những vấn đề quan trọng của thành phố.

Cuộc họp HĐND TP.HCM bất thường bàn những nội dung gì? 1
UBND TP.HCM đã bầu bổ sung 2 phó chủ tịch là ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 15 là sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND để thay bà Trương Thị Ánh đã nghỉ hưu từ 1/4. Hiện nay, Thường trực HĐND TPHCM có 2 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ và ông Phạm Đức Hải (Phó Chủ tịch).

Thời gian qua, TP.HCM đã kiện toàn nhân sự thay nhiều cán bộ lãnh đạo về hưu, luân chuyển công tác, đồng thời sắp xếp lại động ngũ cán bộ lãnh đạo tại nhiều sở ban ngành, quận - huyện, tại UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM. Thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nghỉ hưu), bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu).

TP.HCM điều động Giám đốc Sở Xây dựng làm Bí thư Quận ủy quận 3 (ông Trần Trọng Tuấn); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp (ông Sử Ngọc Anh) và bổ sung 3 giám đốc sở mới, gồm giám đốc Sở GTVT (ông Trần Quang Lâm), giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (bà Lê Thị Huỳnh Mai) và giám đốc Sở Xây dựng (ông Lê Hòa Bình).

Tuy vậy, đến nay TP.HCM vẫn còn khuyết nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, như: 1 Phó Chủ tịch HĐND TP (thay bà Trương Thị Ánh), 1 Phó Chủ tịch UBND TP (thay bà Nguyễn Thị Thu, đã mất), Chánh Văn phòng UBND TP (thay ông Võ Văn Hoan vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP) và Chánh Thanh tra TP.HCM (thay ông Nguyễn Long Tuyền nghỉ hưu).

Một nội dung cũng rất quan trong khác được người dân quan tâm là về vấn đề Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP HCM, thì kỳ họp lần này chưa trình kịp. Hiện dự thảo chính sách giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được hoàn thiện. Bí thư Nhân đề nghị các cơ quan liên quan đối thoại thêm một lần nữa rồi mới trình dự thảo ra HĐND xem xét, thông qua.

Phan Tư