Cước siêu rẻ, vận tải ven biển hút hàng

31/08/2014 13:32

Tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình đưa vào khai thác là giải pháp đột phá để phát triển hài hòa các phương thức vận tải, giảm tải cho đường bộ.